Meny
360 Tour

Subscribe

Strandudden på Tema Digitalisering

Tema Digitalisering

On
by Strandudden

Stranduddens Mikael Eliasson håller seminarium under Region Jönköpings läns Tema Digitaliserings 29 Augusti. 
 

Region Jönköping Region Tema Digitalisering
Tema Digitalisering är en dag som fokuserar på digitaliseringen som pågår inom näringslivet och i det offentliga men också inspirerande verksamhetsnära exempel. 

Digitaliseringen påverkar bland annat företagens förutsättningar och utveckling, hur och var vi arbetar, hur välfärden kommer att se ut i framtiden, hur vi umgås, lär, upplever, interagerar med andra människor och vår demokrati. Utvecklingen drivs av människor, genom forskningen, de globala värdekedjorna, hur vi handlar, våra beteenden och men snart också av Artificiell Intelligens (AI). Tema Digitalisering syftar till att ge den breda bilden av digitaliseringen på alla nivåer. Medverkar gör alltifrån Peter Eriksson, minister med ansvar för digitalisering, till myndigheter som Tillväxtverket, Skolverket, Digitaliseringsrådet och Bredbandsrådet, forskare, företag och exempel i framkant från offentliga verksamheter.

Jönköpings län brottas med många framtidsutmaningar som handlar om exempelvis demografi, kompetensbrist, formell kompetensnivå, globalisering, näringslivsutveckling och innovation. Flera av dessa påverkar varandra, möjligheten till välfärdstjänster och de långsiktiga förutsättningarna för tillväxt och utveckling. För att kunna möta dessa utmaningar och gemensamt skapa lösningar som bidrar till långsiktig utveckling och tillväxt i hela Jönköpings län behöver vi tillsammans dra nytta av och skapa förutsättningar för digitaliseringen och säkerställa att den utvecklas på ett, för Jönköpings län och våra invånare, gynnsamt sätt.

KONTAKTA OSS

 

Strandvägen 1
335 95 STRANDUDDEN

 

0705 33 61 94
info(at)strandudden.com

 

Exit

170-5 rum

170-4 rum

150-4 rum