Meny
360 Tour

Subscribe

Stranudden och Elajo presenterar byggstart 2018!

Kickoff inför Byggstart 2018

On
by Strandudden

Strandudden och Elajo informerade om byggstart

En på alla sätt fullkomligt strålande kväll tillsammans med Elajo och dess medarbetare.

Strandudden inledde med att presentera visionen för hela området. Därefter följde en saklig genomgång av projektchef Jerry Johansson, Elajo, som kommer att vara den största företagspartnern och ha det övergripande ansvaret för byggprocessen. Jerry redovisade ett imponerande organisationsschema som framöver kommer att kompletteras med flera underentreprenörer.

Marcus Ribbing, Hanwa Techwin visade prov på Samsungs säkerhetskameror. Utöver att filma området, kommer kamerorna även att kunna styra öppnande och stängning av grindar, och dessutom trigga igång en mängd andra funktioner vid detektering av rörelse. Detta är bara exempel på vad som kommer att ingå i konceptet Smart City Strandudden.

Sammanfattningsvis en riktigt rolig och lärorik kväll! Stort tack till alla inblandade, säger vi på Strandudden

KONTAKTA OSS

 

Strandvägen 1
335 95 STRANDUDDEN

 

0705 33 61 94
info(at)strandudden.com

 

Exit

170-5 rum

170-4 rum

150-4 rum